Ngạo Kiếm H5: Giftcode Open Beta

31-12-2018 3352
Số lượng
1201/1999
Hạn dùng
31-12-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Hổ phù x20
- Vàng x50000
- Đá cường hóa x100
- Mảnh Thần Trang x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0