Mộng Kiếm 2: Giftcode Open Beta

31-07-2018 586
Số lượng
78/200
Hạn dùng
31-07-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 2m đồng,
- 10 thiên cơ lệnh,
- 200 quả lục,
- 500 kinh nghiệm đan.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0