Mộng Kiếm 2: Giftcode Alpha Test

30-06-2018 649
Số lượng
31/150
Hạn dùng
30-06-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 200 xu,
- 1m đồng,
- 1000 đan exp,
- Dương QuáS_1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0