Mobile Legends: Bang Bang: Giftcode Tân Thủ

31-01-2019 616
Số lượng
254/349
Hạn dùng
31-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thẻ x2 BP (3 ngày)
- Thẻ nhân đôi kinh nghiệm (3 ngày)
- Túi ngọc ngẫu nhiên (5 cái) *20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0