Đế Vương Bá Nghiệp Mobile: Giftcode Khương Duy

31-01-2019 567
Số lượng
892/1000
Hạn dùng
31-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng x150000
- Binh Phù thường x10
- Exp đan - trung x10
- Quặng x1000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0