Đại Chiến Hạm: Giftcode Tân Thủ

08-11-2018 621
Số lượng
800/912
Hạn dùng
08-11-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thùng dầu nhỏ *5
- Sách nâng kỹ năng *10
- Huấn luyện trung cấp *10
- Vàng *100.000
- Thẻ tăng tốc 5p *10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0