Công Thành Xưng Đế Mobile: Giftcode Tân Thủ

10-02-2019 785
Số lượng
281/500
Hạn dùng
10-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 200 KNB
- 500 Tướng Hồn
- 20 Đột Phá Lệnh

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0