Cổ Long Quần Hiệp Truyện: Giftcode Tân Thủ

08-04-2019 1137
Số lượng
0/300
Hạn dùng
08-04-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Sâm Vương Đan Thường x50
- Sách Kỹ Năng Thường x20
- Kiếm Linh x10
- Khí Đồ Cực x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0