Chiến Thần Vô Song: Giftcode Tân Thủ

01-02-2019 274
Số lượng
442/500
Hạn dùng
01-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng: 80000
- Bổ Linh Đào I: 5
- Đá C.Hóa Trang Bị: 5
- Sách Luyện Kỹ Thuật: 10
- Võ Lực Đan Sơ: 20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0