Chiến Thần Ký Mobile: Giftcode Tân Thủ

31-12-2018 307
Số lượng
1945/2000
Hạn dùng
31-12-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đan x2 EXP x5
- Tướng Tím x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0