Cẩm Y Vệ Mobile: Giftcode Tân Thủ

31-01-2019 671
Số lượng
1882/2000
Hạn dùng
31-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng *100.000
- Đan x2 exp Siêu *3
- Đan nâng cấp hiệp khách *20
- Hộp nguyệt quang *10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0