Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile: Giftcode 300K

01-05-2018 1957
Số lượng
0/300
Hạn dùng
01-05-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 3 Rương gỗ sắt
- 2,000,000 lúa
- 300 Nguyên Thạch
- 2 Lệnh bái kiến chí tôn

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0