Tam Quốc Liên Kích: Giftcode Lữ Mông (Phát Lần 2)

31-12-2018 1305
Số lượng
260/514
Hạn dùng
31-12-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thể lực 2 x5
- Tinh lực 2 x5
- Mệnh Phù Cam x30
- Mảnh Kỵ xơ cọ x30
- Tướng Lữ Mông x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0