Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Giftcode Huyết chiến Tống Kim

16-02-2019 2552
Số lượng
0/300
Hạn dùng
16-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng *200
- Quà trang bị *5
- Rương vàng *5
- Bạc *50000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0