Manga GO: Giftcode Songoku

06-04-2017 2532
Số lượng
0/300
Hạn dùng
06-04-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 1 Tướng Songoku 3 sao
- 100 Đậu thần
- 100 Hồng Ngọc

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0