LOL Truyền Kỳ: Giftcode Tri Ân

07-07-2017 1471
Số lượng
301/500
Hạn dùng
07-07-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 10 hồn Tryndamere
- 10 Hồn Ashe
- 10 Hồn Janna

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0