Huấn Long VNG: Giftcode Tân Thủ

30-04-2018 1722
Số lượng
0/500
Hạn dùng
30-04-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá Đột Phá: 4000
- EXP Đơn-Cao: 7
- Túi Thương Nhân: 3
- Túi Hồn Tướng (Lớn): 5
- Túi Quân Giới 3: 150
- Chiêu Mộ Lệnh - Cao: 5
- Rương Kim Kê: 3
- Đá Thiên Mệnh: 1000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0