Chiến Kỵ Tiên Phong: Giftcode Tri Ân

12-03-2018 722
Số lượng
0/200
Hạn dùng
12-03-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Chiến tướng lệnh x 3
- Đùi gà x 2
- Rượu x 2
- Thanh Đồng Giáp x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0