Thiên Hạ Anh Hùng: Giftcode Bồi Thành

23-10-2018 1926
Số lượng
232/500
Hạn dùng
23-10-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đồng x100000
- Hồn Ngọc x100
- Hồn Tướng x500
- Phù Điểm Tướng x1
- Thể Lực Đan 1 x3

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0