Tháo Ơi Đừng Chạy: Giftcode Tào Nhân

08-03-2017 1009
Số lượng
138/300
Hạn dùng
08-03-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Gói Mảnh Thần Tướng 5
- Lệnh Càn Quét 15
- Đồng Lệnh 5
- Quân Lệnh 60
- Vàng 50
- Xu 10,000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0