Tháo Ơi Đừng Chạy: Giftcode Hạ Hầu Đôn

14-04-2017 1357
Số lượng
49/300
Hạn dùng
14-04-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Gói Mảnh Thần Tướng 5
- Lệnh Càn Quét 15
- Đồng Lệnh 5
- Quân Lệnh 60
- Vàng 50
- Xu 10,000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0