Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile: Giftcode Update Quân Chính Viện

03-08-2018 1232
Số lượng
0/300
Hạn dùng
03-08-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100,000 Bạc
- 20 Lệnh Quét
- 5 Sách EXP Trung
- 2 Rương hồn tướng quốc gia SS

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0