Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile: Giftcode Big Update 3.0

31-03-2018 2015
Số lượng
0/300
Hạn dùng
31-03-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Rương gỗ sắt x3
- Lúa x 2,000,000
- Nguyên Thạch x300
- Lệnh bái kiến chí tôn x2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0