Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile: Giftcode Big Update 3.0

11-01-2019 2795
Số lượng
83/500
Hạn dùng
11-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Quà trang bị *1
- Rương ngọc ngẫu nhiên *1
- Bồi Linh Đan *5
- Bạc *50000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0