Kim Dung Quần Hiệp Truyện: Giftcode Update Hoàng Thiên

31-03-2018 710
Số lượng
110/200
Hạn dùng
31-03-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 01 Mảnh bảo vật vàng
- 20 Gói quà lễ phẩm
- 300 Tinh thiết

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0