Kiếm Khách: Giftcode Ảo Kiếm

31-01-2017 2394
Số lượng
109/500
Hạn dùng
31-01-2017

Server?

Ảo Kiếm

Thông tin vật phẩm?

- Thể Lực Đan *2,
- Tử tinh thạch *100,
- Bồi Dưỡng Đan *100,
- Túi tiền*5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0