iGà: Giftcode Gà iPad

31-07-2017 1481
Số lượng
0/300
Hạn dùng
31-07-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá 3 x 10
- Thẻ exp trung x 5
- Lì xì 2 x 5
- Hòm vàng x 3

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0