34 Chiến Ký: Giftcode Open Beta (Phát Lần 3)

27-03-2017 874
Số lượng
153/300
Hạn dùng
27-03-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng 300000
- Đá CH 1000
- Linh vũ 40
- Mảnh Năng lượng 20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0