34 Chiến Ký: Giftcode Open Beta (Phát Lần 2)

13-06-2017 1620
Số lượng
44/350
Hạn dùng
13-06-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng x300000
- Đá CH x1000
- Linh Vũ x40
- Mảnh Năng lượng x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0