Tin game

1 2 3 4
9.2
0
1
0
4
13
Bạn nghĩ gì về game này ?