♫Rei

Following: 0Follower: 0

Tháo Ơi Đừng Chạy: Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị

25-09 18:54

Trang bị là 1 trong những hệ thống cơ bản và quan trọng phải có của tất cả Tướng Lĩnh.

Cũng như các Tướng thời Tam Quốc đều phải trang bị giáp, mũ, vũ khí khi ra trận, trong game Tháo Ơi Đừng Chạy, Trang bị cũng là 1 trong những hệ thống cơ bản và quan trọng phải có của tất cả Tướng Lĩnh.

Trang bị được chia làm 6 loại: 

  • Vũ khí: tăng tấn công/phép thuật cho Tướng lĩnh.
  • Nón: tăng sinh mệnh cho Tướng lĩnh.
  • Hộ thủ: tăng kháng phép cho Tướng lĩnh.
  • Giáp: tăng phòng ngự cho Tướng lĩnh.
  • Giày: tăng trí lực cho Tướng lĩnh.
  • Khố: tăng vũ lực cho Tướng lĩnh.

Điều kiện nâng cấp: 

  • Level trang bị không vượt quá level tướng.
  • Level trang bị đạt yêu cầu level nâng cấp.
  • Số Xu người chơi sở hữu phải đạt đủ yêu cầu nâng cấp.

Trang bị có thể nâng cấp từ Trắng sang Lục, Lục sang Lam, Lam sang Tím, Tím sang Cam. Mỗi phẩm chất đều có 3 cấp trừ phẩm chất Trắng.

Fanpage: https://www.facebook.com/thaooidungchay/

Thảo luận: http://mxh.9gate.net/game/trong-nuoc/thao-oi-dung-chay-762.html

Tháo Ơi Đừng Chạy

0.0
XCT | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
0