♫Kiyoshi

Following: 0Follower: 0

Tháo Ơi Đừng Chạy: Giới Thiệu Hệ Thống Thần Binh

23-09 13:39

Hệ thống thần binh là hệ thống giúp cho võ tướng mạnh lên thông qua việc trang bị các thần bình giúp nâng cao thuộc tính.

Trong quá trình hành tẩu Tam Quốc, người chơi có thể gia tăng lực chiến bản thân, cũng như gia tăng lực chiến, các chỉ số của Tướng lĩnh thông qua Hệ thống Thần Binh. Hệ thống thần binh là hệ thống giúp cho võ tướng mạnh lên thông qua việc trang bị các thần bình giúp nâng cao thuộc tính.

Trang bị Thần binh có thể thay thế, khảm nạm bảo thạch và nâng cấp trang bị.

Để nâng level của trang bị Thần Binh, người chơi cần thu thập đủ nguyên liệu kinh nghiệm hoặc thông qua việc Hấp thu các thần binh khác để tăng kinh nghiệm thần binh.
Khi Trang bị Thần binh được nâng level sẽ đồng thời tăng các thuộc tính liên quan của Thần Binh đó.
Thần binh: 

  • Người chơi có thể sở hữu Thần binh thông qua 3 cách: Nhận phần thưởng game (Sự kiện), Đổi tại Shop thần bí hoặc Đổi tại Shop Đoạt Bảo.
  • Một số thần binh nhất định trang bị trên tướng có thể kích hoạt tình duyên, nhận thêm thuộc tính.
  • Thần binh bị 1 thần binh khác hấp thụ, bảo thạch khảm trên Thần binh sẽ được hoàn trả vào kho và được nhận thêm vật phẩm kinh nghiệm.

Fanpage: https://www.facebook.com/thaooidungchay/

Thảo luận: http://mxh.9gate.net/game/trong-nuoc/thao-oi-dung-chay-762.html

Tháo Ơi Đừng Chạy

0.0
XCT | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
0