Xuyên Từ

Following: 0Follower: 0

Tam Quốc Chiến: Sự khác biệt giữa Nguyệt Linh và Hào Kiệt?

06-09 22:50

Phải chăng Nguyệt Linh mạnh hơn Hào Kiệt?

Ai cũng nói Hào Kiệt đánh cận chiến thì tấn công, máu, phòng ngự cao là lợi thế. Còn Nguyệt Linh né tránh và chính xác cao nhưng thủ yếu

Nhưng tại sao Nguyệt Linh có lợi thế là đánh xa còn né cao, chính xác cao, thời gian choáng cũng cao hơn thì Hào Kiệt làm thế nào có thể thắng được?

Cho dù giao chiến đơn hay giao chiến đồng đội thì lúc nào cũng thiệt thòi.

Mọi người có ý kiến gì về điều này?

Tam Quốc Chiến

6.0
VTC Mobile TT.HN1 | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
0