Following: 0Follower: 1

Tình Kiếm 3D: Hoạt động Bảo vệ Mỹ nhân

09-01 08:59

Đây là hoạt động đầy hấp dẫn và là cơ hội giành các phần thưởng giá trị giúp tăng sức mạnh của thiếu hiệp.

Bảo Vệ Mỹ Nhân là một hoạt động PVP cần tổ đội nhiều người với mục tiêu bảo vệ Mỹ Nhân khỏi các đợt tấn công hung hãn của Ma giáo. 

Miêu tả: Ma giáo có ý đồ phá trận pháp tụ linh gần Long Khê Trại, nhiệm vụ của thiếu hiệp là cùng đồng đội tiêu diệt các BOSS và quái để bảo vệ thành công mỹ nhân : Đoạn Huy Âm. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Thời gian: Cả ngày

Điều kiện: Cấp độ từ 25 trở lên

Phần thưởng: EXP, Đá cường hóa, Tàng bảo đồ, Rương kim bảo, Đan nuôi dưỡng ...

Trang chủ: https://tinhkiem3d.vn

Tình Kiếm 3D

9.6
FunTap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0